Kontakt

Centrala djurförsöksetiska nämnden får administrativt stöd av Jordbruksverket.
Adress:
Centrala djurförsöksetiska nämnden
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Skicka ett meddelande geom att fylla i nedanstående formulär.