Alla ledamöter och ersättare

Ledamot

Ersättare

Funktion

Anna Lantz, chefsrådman Mattias Almqvist, chefsrådman Ordförande
Viveka Hillegaart, specialist Ann-Christine Eklöf, docent Ledamot/forskare
Marianne Jensen-Waern, professor Anders Forslid, universitetsveterinär Ledamot/forskare
Mats Sjöquist, professor Michael Axelsson, professor Ledamot/forskare
Brun Ulfhake, professor Eva Ekblad, professor Ledamot/forskare
Karin Gabrielson Morton, sakkunnig Roger Pettersson, generalsekreterare Ledamot/lekman
Ola Mattsson, chef för Sverigeprogrammet Ulrika Askengren, biträdande generalsekreterare Ledamot/lekman