Alla ledamöter

Ledamot

Ersättare

Funktion

Mattias Almqvist, chefsrådman

Ulrika Melin, chefsrådman

Ordförande/
vice ordförande

Viveka Hillegaart, docent

Eva Ekblad, professor

Ledamot/forskare

Marianne Jensen-Waern, professor

Anders Forslid, universitetsveterinär

Ledamot/forskare

Mats Sjöquist, professor

Michael Axelsson, professor

Ledamot/forskare

Brun Ulfhake, professor

Ann-Christine Eklöf, docent och vetenskaplig sekreterare i CDFN

Ledamot/forskare

Karin Gabrielson Morton, sakkunnig

Lise-Lott Alsenius,
kommunikationsansvarig

Ledamot/lekman

Ola Mattsson, chef Rädda Barnens Growth Hub

Jenny Ehnberg, präst och
teologie doktor

Ledamot/lekman