Beslut överklaganden

Totalt 59 träffar

Filtrera din sökning

Filtrera din sökning

Beslutsår
 1. 026-2021

  Linköpings djurförsöksetiska nämnds beslut 2021-02-25 [här uteslutet… Centrala djurförsöksetiska ändrar villkor nr 5 enligt följande… ”Smärtstimulering sker var tjugonde minut i bakben för att kontrollera narkosdjupet och ska protokollföras i journal…

  • 2021
 2. 025-2021

  Linköpings djurförsöksetiska nämnds beslut 2021-02-25 [här uteslutet… Centrala djurförsöksetiska nämnden ändrar det överklagade beslut och upphäver villkor 5… Sida 2 25-2021 CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT… Ett av villkoren, villkor nr 5…

  • 2021
 3. 005-2021

  Sida 1 (3) CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT 2021-02-22 Dnr 5/2021 Postadress Besöksadress Telefon Kontaktformulär Öppettid 551 82 Jönköping Vallgatan 8 Jönköping 0771-223 223 https://www.cdfn.se/# Kontaktaoss måndag–torsdag 8…

  • 2021
 4. 002-2021

  Sida 1 (4) CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT 2021-03-11 Dnr 2/2021 Postadress Besöksadress Telefon Kontaktformulär Öppettid 551 82 Jönköping Vallgatan 8 Jönköping 0771-223 223 https://www.cdfn.se/# Kontaktaoss måndag–torsdag 8…

  • 2021
 5. 001-2021

  Uppsala regionala djurförsöksetiska nämnds beslut 2020-11-27, se bilaga 1 [här uteslutet… Ansökningsavgift i ärende om etisk prövning av djurförsök… Sida 2 1-2021 CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT… Vid tidpunkten för ansökan var planen att han…

  • 2021
 6. 874-2020

  Stockholms regionala djurförsöksetiska nämnds beslut 2020-10-08, se bilaga 1 [här utesluten… Kontaktform u lär https://www.cdfn .se/# Kontakta oss… Sida 2 874-2020 CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT… A.A., försöksledare på A.B., yrkar att…

  • 2020
 7. 873-2020

  Stockholms regionala djurförsöksetiska nämnds beslut 2020-1 1-05, se bilaga 1 [här uteslutet… Centrala djurförsöksetiska nämnden undanröjer villkor nr 6 och återförvisar ärendet till Stockholms regionala djurförsöksetiska nämnd för fortsatt…

  • 2020
 8. 821-2020

  Malmö/Lunds regionala djurförsöksetiska nämnds beslut 2020-09-23, se bilaga 1 [här utesluten… Sida2 821-2020 CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT… A.A., försöksledare på A.B., yrkar att Centrala djurförsöksetiska nämnden ska ändra det…

  • 2020
 9. 810-2020

  . Sida 2 810-2020 CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT… Stockholms djurförsöksetiska nämnd (den regionala nämnden) beslutade den 2 april 2020 att avslå Försöksledaren (FL) ansökan om etiskt godkännande… Som skäl för beslutet angav den regionala…

  • 2020
 10. 783-2020

  Sida 1 (3) CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN… Försöksledaren (FL) yrkar att villkor nr 3 ska upphävas… Försöket, provfiske, omfattar samtliga län i Sverige… Det är svårt att på förhand veta exakt hur antalet provfisken och antalet försöksdjur kommer att…

  • 2020
 11. 778-2020

  Sida 1 (4) CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN… Försöksledaren (FL) yrkar att Centrala djurförsöksetiska nämnden ska ändra det överklagade beslutet och bestämma dels att försökets svårhetsgrad ska var måttlig, dels att försöket inte ska utvärderas i…

  • 2020
 12. 777-2020

  Sida 1 (4) CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN… Centrala djurförsöksetiska undanröjer villkor 4 i det överklagade beslutet… .  Eventuella avvikelser från djurens normala beteenden under tiden de hålls i smältbarhetsburen registreras av involverade forskare…

  • 2020
 13. 774-2020

  . Sida2 774-2020 CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT BAKGRUND… Göteborgs djurförsöksetiska nämnd beslutade den 1 april 2020 att meddela ett etiskt godkännande… Försökets svårhetsgrad bedömdes som måttlig och godkännandet gäller t.o.m.…

  • 2020
 14. 769-2020

  . Sida2 769-2020 CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT BAKGRUND… Linköpings djurförsöksetiska nämnd beslutade den 7 september 2017 att meddela ett etiskt godkännande… Försöket svårhetsgrad bedömdes som måttlig och godkännandet gäller t.o.m.…

  • 2020
 15. 001-2020

  Centrala djurförsöksetiska nämnden undanröjer villkor 5 i det överklagade beslutet… Centrala djurförsöksetiska nämnden erinrar om att frågan om undantag från bestämmelserna om avlivningsmetoder i 12 kap… Avlivning av zebrafiskar äldre än 15 dagar med…

  • 2020
 16. 068-2019

  Centrala djurförsöksetiska nämnden ändrar villkor 5 och beslutar att varje enskilt djur får utsättas för maximalt fyra Porsolt simtester… . Sida 2 2019-068 CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT… Sökanden överklagar villkoret och önskar att beslutet…

  • 2019
 17. 067-2019

  Centrala djurförsöksetiska nämnden upphäver villkoren 5 och 6… Centrala djurförsöksetiska nämnden ändrar villkor 7 och beslutar att fasta av djur ska göras antingen dagtid eller inledas tidigast två timmar efter… Lidandet hos djuren har felbedömts och…

  • 2019
 18. 066-2019

  . Sid a 2 2019-066 CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT… Försöksledaren (FL) yrkar att Centrala djurförsöksetiska nämnden ska ändra det den regionala nämnden bestämt om villkoren 5 och 6… Villkoren 5 och 6 bör strykas helt…

  • 2019
 19. 065-2019

  . Sida 2 201 9-065 CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT… Försöksledaren (FL) yrkar att Centrala djurförsöksetiska nämnden ska ändra det den regionala nämnden bestämt om vill koren 4, 5 och 13… Villkoren 4 och 5 bör strykas helt…

  • 2019
 20. 016-2019

  Centrala djurförsöksetiska nämnden undanröjer villkoret, villkor nr 5, att djuren ska monitoreras dagligen under den tid de har hematuri och återförvisar ärendet till Uppsala djurförsöksetiska nämnd för fortsatt handläggning i den delen…

  • 2019
 21. 005-2019

  .. Sida 2 2019-005 CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT… Försöksledaren (FL), Läkemedelsföretag (LMF), ansökte om etiskt godkännande av djurförsök enligt 21 § djurskyddslagen (1988:534… I ansökan angavs följande syften med försöket enligt Statens…

  • 2019
 22. 042-2018

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT 2018-12-04 Dnr 42-2018… Regionala djurförsöksetiska nämnden i Stockholms beslut den 16 augusti 2018… Ärendet ska därför avskrivas från vidare handläggning… Beslutet får enligt 37 a § djurskyddslagen (1988:534…

  • 2018
 23. 041-2018

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT 2018-12-12 Dnr 41-2018… Lin köpings regionala djurförsöksetiska nämnds beslut den 23 augusti 2018… Avskrivning av ärende om återkallelse av djurförsöksetiskt tillstånd… Ändamålet med FL överklagande i den…

  • 2018
 24. 020-2018

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT 2018-07-03 Dnr 20-2018… Etisk prövning av djurförsök enligt djurskyddslagen (1988:534); ett vill kor rörande hur substanser får tillföras möss och ett villkor om vilka beteendetester som får utföras…

  • 2018
 25. 059-2017

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT 2018-02-05 Dnr 59-2017… Etisk prövning av djurförsök enligt djurskyddslagen (1988:534); villkor rörande var försöken får göras… Centrala djurförsöksetiska nämnden avvisar försöksledarens överklagande…

  • 2017

KONTAKTA OSS

möss

Centrala djurförsöksetiska nämnden får administrativt stöd av Jordbruksverket.

E-post:
infoCDFN@jordbruksverket.se

Adress:
Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Skriv ditt ämne och fråga i nedanstående formulär.
Fält markerade med * är obligatoriska.