Beslut överklaganden

Totalt 51 träffar

Filtrera din sökning

Filtrera din sökning

Beslutsår
 1. 810-2020

  . Sida 2 810-2020 CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT… Stockholms djurförsöksetiska nämnd (den regionala nämnden) beslutade den 2 april 2020 att avslå Försöksledaren (FL) ansökan om etiskt godkännande… Som skäl för beslutet angav den regionala…

  • 2020
 2. 783-2020

  Sida 1 (3) CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN… Försöksledaren (FL) yrkar att villkor nr 3 ska upphävas… Försöket, provfiske, omfattar samtliga län i Sverige… Det är svårt att på förhand veta exakt hur antalet provfisken och antalet försöksdjur kommer att…

  • 2020
 3. 778-2020

  Sida 1 (4) CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN… Försöksledaren (FL) yrkar att Centrala djurförsöksetiska nämnden ska ändra det överklagade beslutet och bestämma dels att försökets svårhetsgrad ska var måttlig, dels att försöket inte ska utvärderas i…

  • 2020
 4. 777-2020

  Sida 1 (4) CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN… Centrala djurförsöksetiska undanröjer villkor 4 i det överklagade beslutet… .  Eventuella avvikelser från djurens normala beteenden under tiden de hålls i smältbarhetsburen registreras av involverade forskare…

  • 2020
 5. 774-2020

  . Sida2 774-2020 CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT BAKGRUND… Göteborgs djurförsöksetiska nämnd beslutade den 1 april 2020 att meddela ett etiskt godkännande… Försökets svårhetsgrad bedömdes som måttlig och godkännandet gäller t.o.m.…

  • 2020
 6. 769-2020

  . Sida2 769-2020 CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT BAKGRUND… Linköpings djurförsöksetiska nämnd beslutade den 7 september 2017 att meddela ett etiskt godkännande… Försöket svårhetsgrad bedömdes som måttlig och godkännandet gäller t.o.m.…

  • 2020
 7. 001-2020

  Centrala djurförsöksetiska nämnden undanröjer villkor 5 i det överklagade beslutet… Centrala djurförsöksetiska nämnden erinrar om att frågan om undantag från bestämmelserna om avlivningsmetoder i 12 kap… Avlivning av zebrafiskar äldre än 15 dagar med…

  • 2020
 8. 068-2019

  Centrala djurförsöksetiska nämnden ändrar villkor 5 och beslutar att varje enskilt djur får utsättas för maximalt fyra Porsolt simtester… . Sida 2 2019-068 CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT… Sökanden överklagar villkoret och önskar att beslutet…

  • 2019
 9. 067-2019

  Centrala djurförsöksetiska nämnden upphäver villkoren 5 och 6… Centrala djurförsöksetiska nämnden ändrar villkor 7 och beslutar att fasta av djur ska göras antingen dagtid eller inledas tidigast två timmar efter… Lidandet hos djuren har felbedömts och…

  • 2019
 10. 066-2019

  . Sid a 2 2019-066 CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT… Försöksledaren (FL) yrkar att Centrala djurförsöksetiska nämnden ska ändra det den regionala nämnden bestämt om villkoren 5 och 6… Villkoren 5 och 6 bör strykas helt…

  • 2019
 11. 065-2019

  . Sida 2 201 9-065 CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT… Försöksledaren (FL) yrkar att Centrala djurförsöksetiska nämnden ska ändra det den regionala nämnden bestämt om vill koren 4, 5 och 13… Villkoren 4 och 5 bör strykas helt…

  • 2019
 12. 016-2019

  Centrala djurförsöksetiska nämnden undanröjer villkoret, villkor nr 5, att djuren ska monitoreras dagligen under den tid de har hematuri och återförvisar ärendet till Uppsala djurförsöksetiska nämnd för fortsatt handläggning i den delen…

  • 2019
 13. 005-2019

  .. Sida 2 2019-005 CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT… Försöksledaren (FL), Läkemedelsföretag (LMF), ansökte om etiskt godkännande av djurförsök enligt 21 § djurskyddslagen (1988:534… I ansökan angavs följande syften med försöket enligt Statens…

  • 2019
 14. 042-2018

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT 2018-12-04 Dnr 42-2018… Regionala djurförsöksetiska nämnden i Stockholms beslut den 16 augusti 2018… Ärendet ska därför avskrivas från vidare handläggning… Beslutet får enligt 37 a § djurskyddslagen (1988:534…

  • 2018
 15. 041-2018

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT 2018-12-12 Dnr 41-2018… Lin köpings regionala djurförsöksetiska nämnds beslut den 23 augusti 2018… Avskrivning av ärende om återkallelse av djurförsöksetiskt tillstånd… Ändamålet med FL överklagande i den…

  • 2018
 16. 020-2018

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT 2018-07-03 Dnr 20-2018… Etisk prövning av djurförsök enligt djurskyddslagen (1988:534); ett vill kor rörande hur substanser får tillföras möss och ett villkor om vilka beteendetester som får utföras…

  • 2018
 17. 059-2017

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT 2018-02-05 Dnr 59-2017… Etisk prövning av djurförsök enligt djurskyddslagen (1988:534); villkor rörande var försöken får göras… Centrala djurförsöksetiska nämnden avvisar försöksledarens överklagande…

  • 2017
 18. 052-2017

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT 2018-01-22 Dnr 52-2017… Etisk prövning av djurförsök enligt djurskyddslagen (1988:534); avgift för etiskt godkännande av djurförsök… Centrala djurförsöksetiska nämnden avslår försöksledaren (FL…

  • 2017
 19. 048-2017

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT 2018-01-02 Dnr 48-2017… Etisk prövning av djurförsök enligt djurskyddslagen (1988:534); regelverket rörande immuniseringsstrategi… Centrala djurförsöksetiska nämnden avslår försöksledaren överklagande…

  • 2017
 20. 045-2017

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT 2017-10-03 Dnr 45-2017… Etisk prövning av djurförsök enligt djurskyddslagen (1988:534… Centrala djurförsöksetiska nämnden avslår försöksledarens överklagande… Försöksledaren (FL) har överklagat beslutet att…

  • 2017
 21. 044-2017

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT 2017-09-29 Dnr 44-2017… Etisk prövning av djurförsök enligt djurskyddslagen (1 988:534… Centrala djurförsöksetiska nämnden ändrar Stockholms djurförsöksetiska nämnds beslut på så sätt att villkor nr 5, om…

  • 2017
 22. 043-2017

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT 2017-09-20 Dnr 43-2017… Etisk prövning av djurförsök enligt djurskyddslagen (1988:534… Försöksledaren har hos Linköpings djurförsöksetiska nämnd ansökt om etisk prövning av djurförsöken…

  • 2017
 23. 026-2017

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT 2017-07-31 Dnr 26-2017… Stockholms regionala djurförsöksetiska nämnds beslut den 9 mars 2017… Etisk prövning av djurförsök enligt djurskyddslagen (1988:534… Försöksledaren ansökte om etisk prövning av…

  • 2017
 24. 071-2016

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT 2016-10-17 Dnr 71-2016… Stockholms norra regionala djurförsöksetiska nämnds beslut den 28 april 2016… Etisk prövning av djurförsök enligt djurskyddslagen (1988:534… Den regionala nämnden beredde ärendet i…

  • 2016
 25. 028-2016

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN BESLUT 2016-04-14 Dnr 28-2016… Uppsalas regionala djurförsöksetiska nämnds beslut den 29 januari 2016… Etisk prövning av djurförsök enligt djurskyddslagen (1988:534… Den regionala nämnden beredde ärendet och…

  • 2016

KONTAKTA OSS

möss

Centrala djurförsöksetiska nämnden får administrativt stöd av Jordbruksverket.

E-post:
infoCDFN@jordbruksverket.se

Adress:
Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Skriv ditt ämne och fråga i nedanstående formulär.
Fält markerade med * är obligatoriska.