Utvärderingar i efterhand

Totalt 308 träffar

Filtrera din sökning

Filtrera din sökning

Årtal
Djurslag
Huvudområden
Ämnesområden
Procedurer och metoder
 1. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 45-2016 Projekttitel: Studie av fettvävnads utveckling och funktion inom metaboliska modeller CDFN's utlåtande Generell

  • 2016
  • Mus
  • Metabola sjukdomar
  • Fettväv
  • Fetma, Obesitas
  • Blodkärlsnybildning
 2. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 43-2016 Projekttitel: Studier av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och behandlingsmetoder CDFN's utlåtande Generell

  • 2016
  • Mus
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Lunga
  • Läkemedelskandidater
 3. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 40-2016 Projekttitel: Effekten av brunt fett på kärlens funktion vid högt blodtryck på mus och råtta CDFN's utlåtande Generell

  • 2016
  • Mus
  • Råtta
  • Metabola sjukdomar
  • Fettväv
  • Kärlsjukdom
 4. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 33-2016 Projekttitel: Studier av neuroinflammatorisk påverkan på det glymfatiska systemet vid traumatisk hjärnskada CDFN's

  • 2016
  • Mus
  • Råtta
  • Neurobiologi
  • Hjärnan
  • Hjärnskada
  • Neuroinflammation
 5. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 31-2016 Projekttitel: Utredning av mekanismer som påverkas av förändringar ljus-mörkercykeln, vilka är viktiga komponenter i

  • 2016
  • Mus
  • Psykiatrisk forskning
  • Depression
  • HPA-axeln
  • Dygnsrytm
 6. Hjärtutvecklingen hos primater

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 29-2016 Projekttitel: Hjärtutvecklingen hos primater CDFN's utlåtande Generell information Syftet med projektet är att

  • 2016
  • Primater
  • Utvecklingsstudier
  • Hjärta
  • Medfödda hjärtfel
 7. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 25-2016 Projekttitel: Kanin som modell för diabetes och experimentell behandling med transplanterade betaceller CDFN's

  • 2016
  • Kanin
  • Metabola sjukdomar
  • Diabetes
  • Beta cell
  • Transplantation
 8. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 20-2016 Projekttitel: Beteendeeffekter orsakade av förändringar i hjärnans kynurenin-metabolism-betydelse vid psykisk

  • 2016
  • Mus
  • Råtta
  • Psykiatrisk forskning
  • Psykiatri
  • Beteende
 9. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 10-2016 Projekttitel: Betydelsen av UCP-2 och HIF för uppkomsten av njurskada i diabetiska möss CDFN's utlåtande Generell

  • 2016
  • Mus
  • Metabola sjukdomar
  • Diabetes
  • Njurskada
 10. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 5-2016 Projekttitel: Cellterapi och vaccinering vid tumörutveckling och progress CDFN's utlåtande Generell information

  • 2016
  • Mus
  • Råtta
  • Onkologi
  • Gliom
  • Blastom
  • Hjärntumör
  • Metastasering
  • Cancer
 11. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 166-2015 Projekttitel: Studier av antikroppars roll i smärt-signalering CDFN's utlåtande Generell information Syftet med

  • 2015
  • Mus
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Artrit
  • Ledvärk, artralgi
  • Smärta
 12. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 34-2016 Projekttitel: Upprepad mild traumatisk hjärnskada på råtta och mus CDFN's utlåtande Generell information En lindrig

  • 2016
  • Mus
  • Råtta
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Hjärnan
  • Hjärnskada
  • Neuroinflammation
 13. Småskalig och mobil slakt av nötkreatur

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 23-2016 Projekttitel: Småskalig och mobil slakt av nötkreatur CDFN's utlåtande Generell information Gällande regelverk kräver

  • 2016
  • Nötkreatur
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Stress
  • Avlivning
 14. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 22-2016 Projekttitel: Studie av heparanas och heparinsulfat inflammationsrelaterade sjukdomar i musmodeller CDFN's utlåtande

  • 2016
  • Mus
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Inflammation
  • Heparasulfat
  • Alzheimer
 15. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 21-2016 Projekttitel: Vaccin och immunologistudier i apa med fokus på vaccination mot malaria CDFN's utlåtande Generell

  • 2016
  • Primater
  • Immunologi
  • Vaccin
  • Malaria
 16. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 14-2016 Projekttitel: Samspelet mellan syreradikaler, antioxidanter och tumörsuppressor-funktioner vid tjock- och ändtarms

  • 2016
  • Mus
  • Onkologi
  • Syreradikaler
  • Tumör
  • Tjocktarmscancer
 17. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 13-2016 Projekttitel: Fysiologiska studier av musens basala ganglier och tillhörande strukturer. Relevans för parkinsons

  • 2016
  • Mus
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Parkinson
 18. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 9-2016 Projekttitel: Hur man bildar varaktiga minnen. nogo-systemets roll för synaptiska förändringar CDFN's utlåtande

  • 2016
  • Mus
  • Neurobiologi
  • Minne
 19. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 8-2016 Projekttitel: Elektrofysiologiska studier (i forsknings-och utbildningssyfte) av jonkanaler i axoner från

  • 2016
  • Groddjur
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Neurobiologi
  • Jonkanal
  • Elektrofysiologi
 20. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 6-2016 Projekttitel: In vivo visualisering och analys av blodkärlsnybildning och funktion CDFN's utlåtande Generell

  • 2016
  • Mus
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Blodkärlsnybildning
  • Tumör
 21. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 3-2016 Projekttitel: Studier av immunförsvaret vid BCG infektion CDFN's utlåtande Generell information Aktuell studie syftade

  • 2016
  • Mus
  • Immunologi
  • Vaccin
  • Immunsystemet
  • Infektion
 22. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 2-2016 Projekttitel: Utveckling av cancerbehandlingar samt utvärdering av biomarkörer för diagnostik och uppföljning av

  • 2016
  • Mus
  • Råtta
  • Onkologi
  • Cancerbehandling
  • Läkemedelskandidater
  • Tumör
 23. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 173-2015 Projekttitel: Studier av blod-hjärnbarriärsreglering i CNS vid ischemisk stroke och neurodegenerativ sjukdom CDFN's

  • 2015
  • Mus
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Blod-hjärnbarriären
  • Stroke
  • Alzheimer
 24. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 167-2015 Projekttitel: Effekter av åldrande: basalmetabolism, kalorisk restriktion, proteinhantering och DNA skador CDFN's

  • 2015
  • Mus
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Metabolism
  • Ålderssjukdommar
 25. Njurfunktion i diabetiska råttor

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 161-2015 Projekttitel: Njurfunktion i diabetiska råttor CDFN's utlåtande Generell information En av de vanligaste

  • 2015
  • Mus
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Metabola sjukdomar
  • Njurskada
  • Diabetes

KONTAKTA OSS

möss

Centrala djurförsöksetiska nämnden får administrativt stöd av Jordbruksverket.

E-post:
infoCDFN@jordbruksverket.se

Adress:
Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Skriv ditt ämne och fråga i nedanstående formulär.
Fält markerade med * är obligatoriska.