Utvärderingar i efterhand

Totalt 278 träffar

Filtrera din sökning

Filtrera din sökning

Årtal
Djurslag
Huvudområden
Ämnesområden
Procedurer och metoder
 1. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Molekylära mekanismer och experimentella behandlingar av traumatisk hjärnskada… Antal sökta djur och antal använda djur…

  • 2016
  • Råtta
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Neurobiologi
  • Hjärnan
  • Neuroinflammation
 2. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Targeting av MYC och dess samverkan med andra onkgener i musmodeller för solida och andra tumörer…

  • 2015
  • Mus
  • Onkologi
  • Cancer
  • MYC
  • BRAFV600E
  • Senescens
  • Tumör
 3. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: En studie för att kartlägga regeneration av hjärtmuskulatur och kärlnybildning i dels normalt hjärta dels efter…

  • 2015
  • Mus
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Stamceller
  • Hjärtinfarkt
  • Hjärta
  • Regeneration
 4. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Studier av genetiskt modifierade möss för analysera betydelsen av heterokromatin för bildandet och bibehållandet av…

  • 2015
  • Mus
  • Neurobiologi
  • Depression
  • Neurala nätverk
 5. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Analys av tumörcellulära mekanismer som reglerar tumörtillväxt och känslighet till kemiska substanser…

  • 2015
  • Mus
  • Onkologi
  • Cancer
  • Cancerbehandling
  • Tumör
 6. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Karaktärisering av nervsystemets nätverk som styr motivation, belöning och inlärning… Användning av 5 000 möss och 800…

  • 2015
  • Mus
  • Råtta
  • Neurobiologi
  • Psykiatrisk forskning
  • Belöning
  • Beteende
  • Optogenetik
  • Elektrofysiologi
 7. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Effekter av tidsbegränsat födointag på metabola processer… Syftet med projektet var att öka kunskapen om orsaker till…

  • 2015
  • Mus
  • Metabola sjukdomar
  • Diabetes
  • Fetma, Obesitas
  • Metabolism
  • Skelettmuskel
  • Födobeteende, Ätbeteende
 8. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Skada och läkning i den omogna hjärnan… Studier av inflammation och skyddande behandling efter infarkt i hjärnan…

  • 2015
  • Mus
  • Råtta
  • Neurobiologi
  • Neonatal
  • Ischemi
  • Inflammation
 9. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: En ny generation av läkemedel för behandling muskelsjukdom… Syftet med detta projekt var att studera potentiella…

  • 2015
  • Mus
  • Metabola sjukdomar
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Diabetes
  • Fetma, Obesitas
  • Metabolism
  • Skelettmuskel
  • Depression
 10. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Studier för att förbättra överlevnad och funktion av transplanterade insulinproducerande celler på mus för behandling…

  • 2015
  • Mus
  • Metabola sjukdomar
  • Beta cell
  • Diabetes
  • Transplantation
 11. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Studier av bakteriell förflyttning från tarm till pankreas hos råtta… Man har vid akutförsök på djur kunnat påvisa att…

  • 2015
  • Råtta
  • Metabola sjukdomar
  • Diabetes
  • T-celler
  • Makrofager
  • Beta cell
 12. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Karakterisering av nyupptäckta gener som är involverade i lipid- och gallsyraomsättning… FL meddelar att inga av de…

  • 2015
  • Mus
  • Råtta
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Kolesterol
  • Levern
 13. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Transplantation av progenitorceller till ryggmärgsskada… Ryggmärgsskador orsakar stort lidande för individen ett stort…

  • 2015
  • Mus
  • Råtta
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Neurobiologi
  • Ryggmärgsskada
  • Regeneration
  • Neuroinflammation
  • Transplantation
 14. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Kollageninducerad artrit i mus med boost 21 dagar efter sjukdomsinduktion… Syftet med denna studie är utveckling av nya…

  • 2015
  • Mus
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Inflammation
  • Autoimmunitet
  • Artrit
 15. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Att studera bakomliggande orsak till utveckling av polycystisk ovariesyndrom (PCOS) samt effekt och mekanism av olika…

  • 2015
  • Mus
  • Råtta
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Polycystiskt ovariesyndrom
  • Metabolism
 16. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Fysiologiska effekter av miljöfaktorer i fisk… Generell information Projektets syfte var att studera hur miljöfaktorer…

  • 2015
  • Fisk
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Ekofysiologi
  • Respiration
  • Tarm
 17. Immunterapi mot cancer

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projektet avsåg att studera om infusion av vita blodkroppar eller antikroppar, för aktivering av immunförsvaret, kunde påverka…

  • 2015
  • Mus
  • Onkologi
  • Cancer
  • Immunsystemet
  • T-celler
  • Immunoterapi
 18. Dygnsrytmens effekt på hörseln

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projektet tar avstamp i observationer på människa vilka indikerar att känsligheten för buller varierar över dygnet…

  • 2015
  • Mus
  • Råtta
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Hörsel
  • Hörselskada
  • Cirkadiansk rytm
 19. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Användning av magnetkamera för undersökning i pristaninducerad artrit (PIA) i råtta… Syftet med studien är att utveckla…

  • 2015
  • Råtta
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Artrit
  • Inflammation
  • Autoimmunitet
  • MRI, Magnetisk resonans imaging
 20. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Användning av magnetkamera för undersökning i modeller av multipel skleros (MS) och liknande, mer ovanliga sjukdomar…

  • 2015
  • Råtta
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Inflammation
  • Autoimmunitet
  • MS, Multipel skleros
  • Neurit
  • MRI, Magnetisk resonans imaging
 21. Beroende och social stress

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Missbruk är ett globalt problem med stor påverkan på den enskilda individen, närstående och samhället i stort…

  • 2015
  • Mus
  • Råtta
  • Psykiatrisk forskning
  • Alkoholberoende
  • Stress
 22. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Betydelse av heparansulfat och heparanas i cancer samt behandling med heparanase-hämmare i muscancer-modell…

  • 2015
  • Mus
  • Onkologi
  • Cancer
  • Cancerbehandling
  • Heparasulfat
 23. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Att förstå bakomliggande mekanismer till de kognitiva störningar som barn får efter strålbehandling…

  • 2015
  • Mus
  • Råtta
  • Onkologi
  • Strålningsskador
  • Hjärnan
  • Hjärntumör
  • Neuroinflammation
 24. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Studier av funktionen av hormonfrisättande och hormonstimulerande celler i normala och diabetiska djurmodeller och i…

  • 2015
  • Mus
  • Råtta
  • Metabola sjukdomar
  • Diabetes
  • Beta cell
  • Transplantation
 25. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Identifiering och karaktärisering av molekylära vägar inblandade i neuropati… I detta försök ville man studera Charcot…

  • 2015
  • Mus
  • Råtta
  • Neurobiologi
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Atrofi
  • Neuropati
  • Degeneration

KONTAKTA OSS

möss

Centrala djurförsöksetiska nämnden får administrativt stöd av Jordbruksverket.

E-post:
infoCDFN@jordbruksverket.se

Adress:
Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Skriv ditt ämne och fråga i nedanstående formulär.
Fält markerade med * är obligatoriska.