Utvärderingar i efterhand

Totalt 297 träffar

Filtrera din sökning

Filtrera din sökning

Årtal
Djurslag
Huvudområden
Ämnesområden
Procedurer och metoder
 1. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Upprepad mild traumatisk hjärnskada på råtta och mus… En lindrig traumatisk hjärnskada, som ses inom exempelvis…

  • 2016
  • Mus
  • Råtta
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Hjärnan
  • Hjärnskada
  • Neuroinflammation
 2. Småskalig och mobil slakt av nötkreatur

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Småskalig och mobil slakt av nötkreatur… Gällande regelverk kräver att avlivning av tamboskap vid slakt på slakteri ska…

  • 2016
  • Nötkreatur
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Stress
  • Avlivning
 3. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Studie av heparanas och heparinsulfat inflammationsrelaterade sjukdomar i musmodeller… Syftet med studien var att i…

  • 2016
  • Mus
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Inflammation
  • Heparasulfat
  • Alzheimer
 4. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Vaccin och immunologistudier i apa med fokus på vaccination mot malaria… Denna ansökan avser fram för allt…

  • 2016
  • Primater
  • Immunologi
  • Vaccin
  • Malaria
 5. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Samspelet mellan syreradikaler, antioxidanter och tumörsuppressor-funktioner vid tjock- och ändtarmscancer…

  • 2016
  • Mus
  • Onkologi
  • Syreradikaler
  • Tumör
  • Tjocktarmscancer
 6. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Fysiologiska studier av musens basala ganglier och tillhörande strukturer… Syftet med projektet var att ta reda på om…

  • 2016
  • Mus
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Parkinson
 7. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Hur man bildar varaktiga minnen… Studien syftar till att studera hur minnen etableras och speciellt hur ett specifikt…

  • 2016
  • Mus
  • Neurobiologi
  • Minne
 8. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Elektrofysiologiska studier (i forsknings-och utbildningssyfte) av jonkanaler i axoner från ischiadicusnerv från…

  • 2016
  • Groddjur
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Neurobiologi
  • Jonkanal
  • Elektrofysiologi
 9. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: In vivo visualisering och analys av blodkärlsnybildning och funktion… Syftet med försöket var att få fram ny kunskap om…

  • 2016
  • Mus
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Blodkärlsnybildning
  • Tumör
 10. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Studier av immunförsvaret vid BCG infektion… Aktuell studie syftade till att öka kunskapen om och förståelsen för hur…

  • 2016
  • Mus
  • Immunologi
  • Vaccin
  • Immunsystemet
  • Infektion
 11. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Utveckling av cancerbehandlingar samt utvärdering av biomarkörer för diagnostik och uppföljning av tumörsjukdomar…

  • 2016
  • Mus
  • Råtta
  • Onkologi
  • Cancerbehandling
  • Läkemedelskandidater
  • Tumör
 12. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Studier av blod-hjärnbarriärsreglering i CNS vid ischemisk stroke och neurodegenerativ sjukdom…

  • 2015
  • Mus
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Blod-hjärnbarriären
  • Stroke
  • Alzheimer
 13. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Effekter av åldrande: basalmetabolism, kalorisk restriktion, proteinhantering och DNA skador… Endast en mindre del av de…

  • 2015
  • Mus
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Metabolism
  • Ålderssjukdommar
 14. Njurfunktion i diabetiska råttor

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… En av de vanligaste komplikationer vid diabetes är försämrad njurfunktion… Syftet med denna studie var att förstå mekanismerna bakom…

  • 2015
  • Mus
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Metabola sjukdomar
  • Njurskada
  • Diabetes
 15. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Studier av det lymfatiska kärlsystemets utveckling och funktion hos mus… Syftet med studien var att öka kunskapen om…

  • 2015
  • Mus
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Utvecklingsstudier
  • Lymfkärl
 16. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Överlevnad, blodkärlsinväxt och funktion hos transplanterade insulinproducerande celler i råttor och möss…

  • 2015
  • Mus
  • Metabola sjukdomar
  • Diabetes
  • Transplantation
 17. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Blåsdysfunktion i råttmodeller av Parkinsons sjukdom… Urinvägssymptom hos Parkinsonpatienter har mycket negativ inverkan…

  • 2015
  • Råtta
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Parkinson
  • Beteende
 18. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Analys av genfunktion och deras betydelse för njurens filtrerapparat (nefron… avel och analys av genetiskt modifierade…

  • 2015
  • Mus
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Njure
 19. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Reglering av aptit, metabolism och födobeteende av hjärnans belöningssystem… Syftet med projektet var att utreda…

  • 2015
  • Mus
  • Råtta
  • Psykiatrisk forskning
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Metabolism
  • Födobeteende, Ätbeteende
 20. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Molekylära mekanismer och experimentella behandlingar av traumatisk hjärnskada… Antal sökta djur och antal använda djur…

  • 2016
  • Råtta
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Neurobiologi
  • Hjärnan
  • Neuroinflammation
 21. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Targeting av MYC och dess samverkan med andra onkgener i musmodeller för solida och andra tumörer…

  • 2015
  • Mus
  • Onkologi
  • Cancer
  • MYC
  • BRAFV600E
  • Senescens
  • Tumör
 22. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: En studie för att kartlägga regeneration av hjärtmuskulatur och kärlnybildning i dels normalt hjärta dels efter…

  • 2015
  • Mus
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Stamceller
  • Hjärtinfarkt
  • Hjärta
  • Regeneration
 23. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Studier av genetiskt modifierade möss för analysera betydelsen av heterokromatin för bildandet och bibehållandet av…

  • 2015
  • Mus
  • Neurobiologi
  • Depression
  • Neurala nätverk
 24. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Analys av tumörcellulära mekanismer som reglerar tumörtillväxt och känslighet till kemiska substanser…

  • 2015
  • Mus
  • Onkologi
  • Cancer
  • Cancerbehandling
  • Tumör
 25. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Karaktärisering av nervsystemets nätverk som styr motivation, belöning och inlärning… Användning av 5 000 möss och 800…

  • 2015
  • Mus
  • Råtta
  • Neurobiologi
  • Psykiatrisk forskning
  • Belöning
  • Beteende
  • Optogenetik
  • Elektrofysiologi

KONTAKTA OSS

möss

Centrala djurförsöksetiska nämnden får administrativt stöd av Jordbruksverket.

E-post:
infoCDFN@jordbruksverket.se

Adress:
Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Skriv ditt ämne och fråga i nedanstående formulär.
Fält markerade med * är obligatoriska.