Utvärderingar i efterhand

Totalt 269 träffar

Filtrera din sökning

Filtrera din sökning

Årtal
Djurslag
Huvudområden
Ämnesområden
Procedurer och metoder
 1. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Studier för att förbättra överlevnad och funktion av transplanterade insulinproducerande celler på mus för behandling…

  • 2015
  • Mus
  • Metabola sjukdomar
  • Beta cell
  • Diabetes
  • Transplantation
 2. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Studier av bakteriell förflyttning från tarm till pankreas hos råtta… Man har vid akutförsök på djur kunnat påvisa att…

  • 2015
  • Råtta
  • Metabola sjukdomar
  • Diabetes
  • T-celler
  • Makrofager
  • Beta cell
 3. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Karakterisering av nyupptäckta gener som är involverade i lipid- och gallsyraomsättning… FL meddelar att inga av de…

  • 2015
  • Mus
  • Råtta
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Kolesterol
  • Levern
 4. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Transplantation av progenitorceller till ryggmärgsskada… Ryggmärgsskador orsakar stort lidande för individen ett stort…

  • 2015
  • Mus
  • Råtta
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Ryggmärgsskada
  • Regeneration
  • Neuroinflammation
  • Transplantation
 5. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Kollageninducerad artrit i mus med boost 21 dagar efter sjukdomsinduktion… Syftet med denna studie är utveckling av nya…

  • 2015
  • Mus
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Inflammation
  • Autoimmunitet
  • Artrit
 6. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Att studera bakomliggande orsak till utveckling av polycystisk ovariesyndrom (PCOS) samt effekt och mekanism av olika…

  • 2015
  • Mus
  • Råtta
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Polycystiskt ovariesyndrom
  • Metabolism
 7. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Fysiologiska effekter av miljöfaktorer i fisk… Generell information Projektets syfte var att studera hur miljöfaktorer…

  • 2015
  • Fisk
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Ekofysiologi
  • Respiration
  • Tarm
 8. Immunterapi mot cancer

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projektet avsåg att studera om infusion av vita blodkroppar eller antikroppar, för aktivering av immunförsvaret, kunde påverka…

  • 2015
  • Mus
  • Onkologi
  • Cancer
  • Immunsystemet
  • T-celler
  • Immunoterapi
 9. Dygnsrytmens effekt på hörseln

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projektet tar avstamp i observationer på människa vilka indikerar att känsligheten för buller varierar över dygnet…

  • 2015
  • Mus
  • Råtta
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Hörsel
  • Hörselskada
  • Cirkadiansk rytm
 10. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Användning av magnetkamera för undersökning i pristaninducerad artrit (PIA) i råtta… Syftet med studien är att utveckla…

  • 2015
  • Råtta
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Artrit
  • Inflammation
  • Autoimmunitet
  • MRI, Magnetisk resonans imaging
 11. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Användning av magnetkamera för undersökning i modeller av multipel skleros (MS) och liknande, mer ovanliga sjukdomar…

  • 2015
  • Råtta
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Inflammation
  • Autoimmunitet
  • MS, Multipel skleros
  • Neurit
  • MRI, Magnetisk resonans imaging
 12. Beroende och social stress

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Missbruk är ett globalt problem med stor påverkan på den enskilda individen, närstående och samhället i stort…

  • 2015
  • Mus
  • Råtta
  • Psykiatrisk forskning
  • Alkoholberoende
  • Stress
 13. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Betydelse av heparansulfat och heparanas i cancer samt behandling med heparanase-hämmare i muscancer-modell…

  • 2015
  • Mus
  • Onkologi
  • Cancer
  • Cancerbehandling
  • Heparasulfat
 14. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Att förstå bakomliggande mekanismer till de kognitiva störningar som barn får efter strålbehandling…

  • 2015
  • Mus
  • Råtta
  • Onkologi
  • Strålningsskador
  • Hjärnan
  • Hjärntumör
  • Neuroinflammation
 15. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Studier av funktionen av hormonfrisättande och hormonstimulerande celler i normala och diabetiska djurmodeller och i…

  • 2015
  • Mus
  • Råtta
  • Metabola sjukdomar
  • Diabetes
  • Beta cell
  • Transplantation
 16. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Identifiering och karaktärisering av molekylära vägar inblandade i neuropati… I detta försök ville man studera Charcot…

  • 2015
  • Mus
  • Råtta
  • Neurobiologi
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Atrofi
  • Neuropati
  • Degeneration
 17. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Utvärderande av effekter av svamptoxin, orellanin som behandling av avancerad human njurcancer i råtta…

  • 2015
  • Råtta
  • Onkologi
  • Cancerbehandling
  • Njure
  • Metastas
 18. Studier av budbärarceller i lymfa

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping info@cdfn.se… Projekttitel: Studier av budbärarceller i lymfa… Att studera budbärarceller som via lymfa lämnar tarmen vid vaccinering samt efter infektion orsakade…

  • 2013
  • Mus
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Immunologi
  • Lymfkärl
  • Vaccin
 19. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping info@cdfn.se… Projekttitel: Studier av hjärtinfarkt med och utan läkemedelsbehandling… Studiens syfte var att utvärdera positron emission tomografi (PET) som en…

  • 2013
  • Mus
  • Råtta
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Hjärtinfarkt
  • PET, Positron emissontomografi
  • MRI, Magnetisk resonans imaging
 20. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping info@cdfn.se… Projekttitel: Transplantation av in vitro-expanderade Langerhansöar för behandling av typ 1 diabetes… Att utveckla och utvärdera ny teknik för att…

  • 2013
  • Mus
  • Metabola sjukdomar
  • Diabetes
  • Beta cell
  • Transplantation
 21. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping info@cdfn.se… Projekttitel: Studier av hjärt-kärlfunktion och blodtrycksreglering vid kronisk njursvikt… Undersöka mekanismer som leder till högt blodtryck och…

  • 2013
  • Råtta
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Njurskada
  • Hypertension
  • Hjärtfunktion
 22. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping info@cdfn.se… Projekttitel: Transgen musmodell för cerebral amyloidopati och neurodegeneration… Att studera transgena möss som uttrycker humant APP (amyloid…

  • 2013
  • Mus
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Psykiatrisk forskning
  • Beteende
  • Alzheimer
  • Kognition
 23. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping info@cdfn.se… Projekttitel: Studier rörande molekylära mekanismer och effekter av plasma-kolesterol-medierad regression av åderförkalkningssjukdom…

  • 2013
  • Mus
  • Metabola sjukdomar
  • Kolesterol
  • Åderförkalkning, Atheroskleros
  • Kärlsjukdom
 24. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Prekliniskutvärdering av läkemedelskandidater för behandling av gliom… Syftet med studien var att för Sponsors räkning…

  • 2014
  • Mus
  • Läkemedelskandidater
  • Gliom
  • Kaplan Meier estimering
 25. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se… Projekttitel: Utveckling av nya läkemedel mot ledgångsreumatism genom administrering av läkemedelskandidater i en GPI inducerad…

  • 2014
  • Mus
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Läkemedelskandidater
  • Inflammation
  • Autoimmunitet
  • Artrit

KONTAKTA OSS

möss

Centrala djurförsöksetiska nämnden får administrativt stöd av Jordbruksverket.

E-post:
infoCDFN@jordbruksverket.se

Adress:
Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Skriv ditt ämne och fråga i nedanstående formulär.
Fält markerade med * är obligatoriska.