Utvärderingar i efterhand

Totalt 318 träffar

Filtrera din sökning

Filtrera din sökning

Årtal
Djurslag
Huvudområden
Ämnesområden
Procedurer och metoder
 1. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 117-2014 Projekttitel: Identifiering och isolering av gener som är av betydelse för systematisk lupus erythematosus (SLE)…

  • 2014
  • Mus
  • Läkemedelskandidater
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Autoimmuna sjukdomar
  • Inflammation
  • Kronisk smärta
 2. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 20-2015 Projekttitel: Arvsmassans förpackning och enskilda geners styrning och uttryck i en levande cell samt cellulär

  • 2015
  • Groddjur
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Mikrobiologi
 3. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 62-2016 Projekttitel: Studier av hjärtinfarkt, dess konsekvenser och effekter av läkemedelsbehandling CDFN's utlåtande Generell information Syftet med projektet

  • 2016
  • Gris
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Hjärtinfarkt
  • Hjärta
  • Hjärtfunktion
 4. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 61-2016 Projekttitel: Hur påverkar astrocyters produktion av komplementprotein C3a sjukdomsförloppet vid ALS? CDFN's utlåtande

  • 2016
  • Mus
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • ALS, Amyotrofisk lateral skleros
  • Astrocyter
 5. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 59-2016 Projekttitel: Förbättrad läkning av skadad vävnad via ackumulering och fenotypförändring av immunceller CDFN's

  • 2016
  • Mus
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Immunologi
  • Läkning
  • Immuncell
 6. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 54-2016 Projekttitel: Studier rörande ärrbildningar och icke-neuronala cellers funktion efter sjukdom och skada på

  • 2016
  • Mus
  • Neurobiologi
  • Ryggmärgsskada
  • Ryggmärg
  • Nervskada
 7. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 52-2016 Projekttitel: Analys av sjukdomsprocessen som leder till reumatoid artrit (RA) och utveckling av nya terapier med

  • 2016
  • Mus
  • Råtta
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Artrit
  • Ledvärk, artralgi
  • Immunsystemet
  • Inflammation
 8. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 51-2016 Projekttitel: Betydelsen av icke-kodande RNA för uppkomst av hjärtoch kärlsjukdomar CDFN's utlåtande Generell

  • 2016
  • Mus
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Kardiovaskulär sjukdom
  • Kärlsjukdom
  • Stroke
 9. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 32-2016 Projekttitel: Immunologisk reglering av autoimmuna reaktioner; induktion och behandling av experimentell autoimmun

  • 2016
  • Råtta
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Autoimmuna sjukdomar
  • Läkemedelskandidater
  • Intranasal administration
 10. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 157-2015 Projekttitel: Effekter av inducerad kynurenine- metabolism i hjärnan: beteende och molekylära studier CDFN's

  • 2015
  • Mus
  • Råtta
  • Psykiatrisk forskning
  • Depression
  • Schizofreni
  • Hjärnan
  • Mikrodialys
 11. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 45-2016 Projekttitel: Studie av fettvävnads utveckling och funktion inom metaboliska modeller CDFN's utlåtande Generell

  • 2016
  • Mus
  • Metabola sjukdomar
  • Fettväv
  • Fetma, Obesitas
  • Blodkärlsnybildning
 12. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 43-2016 Projekttitel: Studier av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och behandlingsmetoder CDFN's utlåtande Generell

  • 2016
  • Mus
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Lunga
  • Läkemedelskandidater
 13. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 40-2016 Projekttitel: Effekten av brunt fett på kärlens funktion vid högt blodtryck på mus och råtta CDFN's utlåtande Generell

  • 2016
  • Mus
  • Råtta
  • Metabola sjukdomar
  • Fettväv
  • Kärlsjukdom
 14. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 33-2016 Projekttitel: Studier av neuroinflammatorisk påverkan på det glymfatiska systemet vid traumatisk hjärnskada CDFN's

  • 2016
  • Mus
  • Råtta
  • Neurobiologi
  • Hjärnan
  • Hjärnskada
  • Neuroinflammation
 15. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 31-2016 Projekttitel: Utredning av mekanismer som påverkas av förändringar ljus-mörkercykeln, vilka är viktiga komponenter i

  • 2016
  • Mus
  • Psykiatrisk forskning
  • Depression
  • HPA-axeln
  • Dygnsrytm
 16. Hjärtutvecklingen hos primater

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 29-2016 Projekttitel: Hjärtutvecklingen hos primater CDFN's utlåtande Generell information Syftet med projektet är att

  • 2016
  • Primater
  • Utvecklingsstudier
  • Hjärta
  • Medfödda hjärtfel
 17. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 25-2016 Projekttitel: Kanin som modell för diabetes och experimentell behandling med transplanterade betaceller CDFN's

  • 2016
  • Kanin
  • Metabola sjukdomar
  • Diabetes
  • Beta cell
  • Transplantation
 18. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 20-2016 Projekttitel: Beteendeeffekter orsakade av förändringar i hjärnans kynurenin-metabolism-betydelse vid psykisk

  • 2016
  • Mus
  • Råtta
  • Psykiatrisk forskning
  • Psykiatri
  • Beteende
 19. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 10-2016 Projekttitel: Betydelsen av UCP-2 och HIF för uppkomsten av njurskada i diabetiska möss CDFN's utlåtande Generell

  • 2016
  • Mus
  • Metabola sjukdomar
  • Diabetes
  • Njurskada
 20. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 5-2016 Projekttitel: Cellterapi och vaccinering vid tumörutveckling och progress CDFN's utlåtande Generell information

  • 2016
  • Mus
  • Råtta
  • Onkologi
  • Gliom
  • Blastom
  • Hjärntumör
  • Metastasering
  • Cancer
 21. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 166-2015 Projekttitel: Studier av antikroppars roll i smärt-signalering CDFN's utlåtande Generell information Syftet med

  • 2015
  • Mus
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Artrit
  • Ledvärk, artralgi
  • Smärta
 22. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 34-2016 Projekttitel: Upprepad mild traumatisk hjärnskada på råtta och mus CDFN's utlåtande Generell information En lindrig

  • 2016
  • Mus
  • Råtta
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Hjärnan
  • Hjärnskada
  • Neuroinflammation
 23. Småskalig och mobil slakt av nötkreatur

  CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 23-2016 Projekttitel: Småskalig och mobil slakt av nötkreatur CDFN's utlåtande Generell information Gällande regelverk kräver

  • 2016
  • Nötkreatur
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Stress
  • Avlivning
 24. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 22-2016 Projekttitel: Studie av heparanas och heparinsulfat inflammationsrelaterade sjukdomar i musmodeller CDFN's utlåtande

  • 2016
  • Mus
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Inflammation
  • Heparasulfat
  • Alzheimer
 25. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 21-2016 Projekttitel: Vaccin och immunologistudier i apa med fokus på vaccination mot malaria CDFN's utlåtande Generell

  • 2016
  • Primater
  • Immunologi
  • Vaccin
  • Malaria

KONTAKTA OSS

möss

Centrala djurförsöksetiska nämnden får administrativt stöd av Jordbruksverket.

E-post:
infoCDFN@jordbruksverket.se

Adress:
Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Skriv ditt ämne och fråga i nedanstående formulär.
Fält markerade med * är obligatoriska.