Utvärderingar i efterhand

Totalt 361 träffar

Filtrera din sökning

Filtrera din sökning

Årtal
Djurslag
Huvudområden
Ämnesområden
Procedurer och metoder
 1. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 38-2017 Projekttitel: Modeller för cancer med spridning till lymfkörtlar och immunterapi…

  • 2017
  • Mus
  • Onkologi
  • Cancer
  • Benmärg
  • Lymfkärl
  • Immuncell
  • Benmärgstransplantation
 2. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 16-2021 Projekttitel: Fastsättning av kranialfönster och transplantation av vävnad till…

  • 2021
  • Mus
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Diabetes
  • Hjärnan
  • Transplantation
 3. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 9-2021 Projekttitel: Hormoners betydelse för skelett, fetma och immunsystem CDFN:s…

  • 2021
  • Mus
  • Immunologi
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Hormon
  • Benskörhet, Osteoporos
  • Fetma, Obesitas
  • Immunsystemet
 4. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 30-2017 Projekttitel: Beteendestudier och studier av triggermekanism i en musmodell av…

  • 2017
  • Mus
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Parkinson
  • Beteende
  • Gångrörelse
 5. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 34-2017 Projekttitel: Mekanismer bakom hörselsystems dygnsrytmicitet CDFN:s utlåtande…

  • 2017
  • Mus
  • Råtta
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Hörsel
  • Cirkadiansk rytm
  • Hörselskada
 6. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 31-2017 Projekttitel: Studier av blod-hjärnbarriären i CNS vis experimentell autoimmun…

  • 2017
  • Mus
  • Neurobiologi
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • MS, Multipel skleros
  • Antikroppar
  • Blod-hjärnbarriären
  • Neuroinflammation
 7. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 29-2017 Projekttitel: Definierande av hierarkin och sekvensen av patologiska händelser…

  • 2017
  • Mus
  • Råtta
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Parkinson
  • Dopamin
  • Alfa-synoclein
 8. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 18-2017 Projekttitel: Undersökning av glukokortikoiders effekter på brunt fett och av…

  • 2017
  • Mus
  • Metabola sjukdomar
  • Glucocorticoid
  • Fetma, Obesitas
 9. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 15-2017 Projekttitel: Metamorfosstudier på yngel av klogroda för utvärdering av hormon…

  • 2017
  • Groddjur
  • Toxikologi
 10. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 22-2017 Projekttitel: Evolutionär fysiologi av anpassning till multistressgradienter hos…

  • 2017
  • Groddjur
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Stress
 11. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 17-2017 Projekttitel: Beteendeprofilering på råtta för studier av sårbarhet för spel…

  • 2017
  • Råtta
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Beteende
  • Neurobiologi
 12. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 16-2017 Projekttitel: Effekter av mildronate och ap39 på njurfunktion i diabetiska…

  • 2017
  • Råtta
  • Metabola sjukdomar
  • Diabetes
  • Njure
  • Njurskada
 13. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 7-2017 Projekttitel: Etablering av en precis djurmodell för att utvärdera behandling mot…

  • 2017
  • Mus
  • Onkologi
  • Cancer
  • Cancerbehandling
  • Blastom
  • Metastasering
  • Xenograf transplantation
  • PET, Positron emissontomografi
 14. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 6-2017 Projekttitel: Epigenetiskt fadersarv: multigenerationella effekter av…

  • 2017
  • Mus
  • Råtta
  • Utvecklingsstudier
  • Metabolism
  • Beteende
  • Ärftliga sjukdomar
 15. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 110-2016 Projekttitel: Cellulära och molekylära mekanismer vid renal anemi CDFN:s…

  • 2016
  • Mus
  • Hematologi
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Anemi
  • Njure
 16. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 30-2016 Projekttitel: Rollen för stromaceller för inducering och reglering av immun…

  • 2016
  • Mus
  • Immunologi
  • Immunsystemet
  • Stromaceller
  • Inflammation
 17. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 104-2016 Projekttitel: Utveckling av nya behandlingsstrategier vid Alzheimers sjukdom…

  • 2016
  • Mus
  • Råtta
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Läkemedelskandidater
  • Alzheimer
  • Astrocyter
 18. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 102-2016 Projekttitel: Modifierat nukleotidexpression i friska mus- och råttmodeller och…

  • 2016
  • Mus
  • Råtta
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Metabola sjukdomar
  • Hjärta
  • Hjärtinfarkt
  • Diabetes
  • Kardiovaskulär sjukdom
  • Ischemi
 19. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 5-2017 Projekttitel: Långvariga modeller för studier av sensoriska nätverk i mus CDFN:s…

  • 2017
  • Mus
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Neurobiologi
  • Smärta
  • Klåda
  • Neurala nätverk
  • Kronisk smärta
 20. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 109-2016 Projekttitel: Studier rörande cellnybildning och regeneration CDFN:s utlåtande…

  • 2016
  • Mus
  • Neurobiologi
  • Nervskada
  • Ryggmärg
  • Ryggmärgsskada
  • Regeneration
  • Stamceller
  • Hjärnan
 21. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 1-2017 Projekttitel: Betydelsen av Shb-genen för utvecklandet av en form av barnleukemi…

  • 2017
  • Mus
  • Onkologi
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Leukemi
  • SHB-genen
  • Benmärg
  • Benmärgstransplantation
 22. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 111-2016 Projekttitel: Transplantation av hudceller i en inert matrix CDFN:s utlåtande…

  • 2016
  • Råtta
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Hematologi
  • Hud
  • GVHD, Graft Versus Host Disease
  • Transplantation
 23. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 108-2016 Projekttitel: Betydelsen av SHB-genen för hur endotelceller styr immunsvaret…

  • 2016
  • Mus
  • Onkologi
  • Immunologi
  • Metastasering
  • Melanom
  • Tumör
  • SHB-genen
 24. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 99-2016 Projekttitel: Effekten av modifierade tokotrienoler på diabeteskomplikationer…

  • 2016
  • Mus
  • Metabola sjukdomar
  • Diabetes
  • Läkning
  • Njurskada
 25. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 98-2016 Projekttitel: Betydelse av nitrit och mikrobiomet för metabola funktioner och…

  • 2016
  • Mus
  • Metabola sjukdomar
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Kärlsjukdom
  • Diabetes
  • Metabolism
  • Mikroflora
 26. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 96-2016 Projekttitel: Effektstudie av KAN0440567 i olika musmodeller av human…

  • 2016
  • Mus
  • Onkologi
  • Cancer
  • Smärta
 27. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 90-2016 Projekttitel: Studier av artros-, artrit- och inflammations-inducerad smärta…

  • 2016
  • Mus
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Kronisk smärta
  • Ledvärk, artralgi
  • Artrit
  • Inflammation
 28. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 88-2016 Projekttitel: Studier på (re)myelinering i utveckling och i lysolecetin sjukdoms…

  • 2016
  • Mus
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • MS, Multipel skleros
  • Neurobiologi
 29. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 65-2016 Projekttitel: Karaktärisering av normal och…

  • 2016
  • Mus
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Stamceller
  • Leukemi
 30. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 77-2016 Projekttitel: Studier för behandling av Krabbes sjukdom CDFN's utlåtande Generell…

  • 2016
  • Mus
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Läkemedelskandidater
  • Ärftliga sjukdomar
 31. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 95-2016 Projekttitel: Identifiering av östrogenets skyddande mekanism i tjocktarmscancer…

  • 2016
  • Mus
  • Onkologi
  • Östrogen
  • Tjocktarmscancer
  • Cancer
  • Tarm
 32. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 86-2016 Projekttitel: Utveckling av behandling mot allodyni hos ryggmärgsskadade CDFN's…

  • 2016
  • Råtta
  • Neurobiologi
  • Ryggmärgsskada
  • Ryggmärg
  • Elektrofysiologi
 33. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 82-2016 Projekttitel: Störning i kognitiv funktion CDFN's utlåtande Generell information…

  • 2016
  • Råtta
  • Neurobiologi
  • Psykiatrisk forskning
  • Strålningsskador
  • Kognition
  • Schizofreni
  • Demens
  • Strålning
 34. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 109-2015 Projekttitel: Karakterisering och storskalig…

  • 2015
  • Mus
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Stamceller
  • Regeneration
  • Transplantation
 35. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 78-2016 Projekttitel: Studier av monoaminerg och glutamaterg neurotransmission i gnagare…

  • 2016
  • Mus
  • Råtta
  • Psykiatrisk forskning
  • Neurobiologi
  • Dopamin
  • Parkinson
  • Depression
 36. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 76-2016 Projekttitel: Nya terapier vid bakteriella hudinfektioner CDFN's utlåtande…

  • 2016
  • Mus
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Hud
  • Infektion
  • Medfödd immunitet
 37. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 74-2016 Projekttitel: Utvärdering av nya läkemedels effekt i modeller av psoriasis och…

  • 2016
  • Mus
  • Läkemedelskandidater
  • Autoimmunitet
  • Hud
  • Inflammation
 38. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 72-2016 Projekttitel: Sambandet mellan infektion och hypoxi vid diabetes CDFN's utlåtande…

  • 2016
  • Mus
  • Metabola sjukdomar
  • Infektionssjukdomar
  • Diabetes
  • Hypoxi
  • Infektion
  • Tuberkulos
 39. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 60-2016 Projekttitel: Studier av olika neuronala…

  • 2016
  • Mus
  • Neurobiologi
  • Sensoriska nervceller
  • Hjärnan
 40. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 57-2016 Projekttitel: Inflammationsmedierad tumör…

  • 2016
  • Mus
  • Onkologi
  • Immuncell
  • Tumör
  • Metastasering
  • Makrofager
  • T-celler
  • Immunoterapi
  • Benmärgstransplantation
 41. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 26-2016 Projekttitel: Studier av inflammationens…

  • 2016
  • Mus
  • Råtta
  • Neurobiologi
  • Stamceller
  • Neuroinflammation
  • MS, Multipel skleros
 42. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 15-2016 Projekttitel: Benförlust vid ledgångsreumatism…

  • 2016
  • Mus
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Skelettet
  • Artrit
  • Östrogen
 43. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 52-2013 Projekttitel: Förbättrad djurmodell för sen-…

  • 2013
  • Råtta
  • Neurobiologi
  • Ryggmärg
  • Ryggmärgsskada
  • Stamceller
  • Transplantation
 44. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 20-2015 Projekttitel: Arvsmassans förpackning och…

  • 2015
  • Groddjur
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Mikrobiologi
 45. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 117-2014 Projekttitel: Identifiering och isolering av…

  • 2014
  • Mus
  • Läkemedelskandidater
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Autoimmuna sjukdomar
  • Inflammation
  • Kronisk smärta
 46. Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 62-2016 Projekttitel: Studier av hjärtinfarkt, dess konsekvenser och effekter av…

  • 2016
  • Gris
  • Grundforskning, Preklinisk forskning
  • Hjärtinfarkt
  • Hjärta
  • Hjärtfunktion
 47. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 54-2016 Projekttitel: Studier rörande ärrbildningar…

  • 2016
  • Mus
  • Neurobiologi
  • Ryggmärgsskada
  • Ryggmärg
  • Nervskada
 48. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 52-2016 Projekttitel: Analys av sjukdomsprocessen som…

  • 2016
  • Mus
  • Råtta
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Artrit
  • Ledvärk, artralgi
  • Immunsystemet
  • Inflammation
 49. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 51-2016 Projekttitel: Betydelsen av icke-kodande RNA…

  • 2016
  • Mus
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Kardiovaskulär sjukdom
  • Kärlsjukdom
  • Stroke
 50. CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN Centrala djurförsöksetiska nämnden, 551 82 Jönköping infoCDFN@jordbruksverket.se Diarienr. 32-2016 Projekttitel: Immunologisk reglering av auto…

  • 2016
  • Råtta
  • Kroniska sjukdomstillstånd
  • Autoimmuna sjukdomar
  • Läkemedelskandidater
  • Intranasal administration
möss

Centrala djurförsöksetiska nämnden får administrativt stöd av Jordbruksverket.

E-post:
infoCDFN@jordbruksverket.se

Adress:
Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Skriv ditt ämne och fråga i nedanstående formulär.
Fält markerade med * är obligatoriska.