Alla ledamöter

Ledamot

Ersättare

Funktion

Mattias Almqvist, chefsrådman

Ulrika Melin, chefsrådman

Ordförande/
vice ordförande

Eva Ekblad, professor

Mats Hellström, docent

Ledamot/forskare

Anders Forslid, universitetsveterinär

Patricia Hedenqvist, docent

Ledamot/forskare

Mats Sjöquist, professor

Michael Axelsson, professor

Ledamot/forskare

Ann-Christine Eklöf, docent och vetenskaplig sekreterare i CDFN

Ulf Eriksson, professor

Ledamot/forskare

Karin Gabrielson Morton, sakkunnig

Lise-Lott Alsenius,
kommunikationsansvarig

Ledamot/lekman

Towe Wandegren, präst


Ledamot/lekman