CDFN logotyp, länk till startsidan.

Välkommen till
Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.

Detta är en egen bildbeskrivning

Publicerade Utvärderingar i efterhand

Ta del av våra slutförda, anonymiserade utvärderingar i efterhand

Detta är en egen bildbeskrivning

Beslut, Överklaganden

Publicerade, anonymiserade beslut i överklaganden

Detta är en egen bildbeskrivning

Övrig verksamhet

Läs mer om CDFN:s olika projekt, utbildningar m.m.

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.