OM OSS

Centrala djurförsöksetiska nämnden, CDFN, är en myndighet med två uppdrag: att pröva överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och att utföra utvärderingar i efterhand av djurförsök.

Överklagande av beslut i regionala djurförsöksetiska nämnder

Djurförsök får inte utföras utan godkännande av en regional djurförsöksetisk nämnd. Nämndens beslut kan överklagas till CDFN i de fall de går den sökande emot. Läs mer om etisk prövning av djurförsök här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvärdering i efterhand

CDFN ska utvärdera vissa djurförsök i efterhand. Kravet på utvärdering i efterhand gäller alla försök av högsta svårhetsgrad (dvs med störst risk för lidande för djuren), försök på primater samt andra försök där de regionala nämnderna beslutar om att utvärdering i efterhand ska ske. Kravet på utvärdering i efterhand infördes år 2013 och utvärderingarna ska ske när försöken avslutas, eller vid ett tidigare tillfälle om den djurförsöksetiska nämnden har beslutat så. De regionala djurförsöksetiska nämnderna kan godkänna djurförsök för en tidsperiod på upp till 5 år.

KONTAKTA OSS

möss

Centrala djurförsöksetiska nämnden får administrativt stöd av Jordbruksverket.

E-post:
infoCDFN@jordbruksverket.se

Adress:
Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Skriv ditt ämne och fråga i nedanstående formulär.
Fält markerade med * är obligatoriska.