CDFN logotyp, länk till startsidan.

Välkommen till
Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.

Detta är en egen bildbeskrivning

Publicerade Utvärderingar i efterhand

Ta del av våra slutförda, anonymiserade utvärderingar i efterhand

Detta är en egen bildbeskrivning

Beslut, Överklaganden

Publicerade, anonymiserade beslut i överklaganden

Detta är en egen bildbeskrivning

Övrig verksamhet

Läs mer om CDFN:s olika projekt, utbildningar m.m.