CDFN logotyp, länk till startsidan.

Kontakta oss

Jordbruksverket är värdmyndighet för Centrala djurförsöksetiska nämnden och tillhandahåller med kansliresurser.

Postadress

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Vilket ämne gäller det?


Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.