CDFN logotyp, länk till startsidan.

Om CDFN

Den Centrala djurförsöksetiska nämnden (CDFN) är en nämndmyndighet med två uppdrag: att pröva överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och att utföra utvärderingar i efterhand.

CDFN:s uppdrag är en del av den svenska djurskyddslagen som beskriver att en utvärdering ska ske i efterhand på djurförsök med icke-mänskliga primater samt djurförsök som beräknas innebära ett stort lidande för djuren, så kallad ”avsevärd svårhetsgrad”.

CDFN består av tolv ledamöter, sex ordinarie och sex ersättare, en ordförande och en vice ordförande. Åtta av ledarmötena är forskare och fyra är lekmän varav två ska företräda djurskyddsintressen. Nämndens ordförande och vice ordförande ska vara aktiv, eller ha bakgrund, som domare.

Tabell över ledamöter i CDFN.

Ledamot

Ersättare

Funktion

Mattias Almqvist, kammarrättslagman

Ulrika Melin, lagman

Ordförande/vice ordförande

Eva Ekblad, professor emeritus

Mats Hellström, docent

Ledamot/forskare

Anders Forslid, universitetsveterinär

Patricia Hedenqvist, docent

Ledamot/forskare

Mats Sjöquist, professor

Michael Axelsson, professor

Ledamot/forskare

Ann-Christine Eklöf, docent och vetenskaplig sekreterare i CDFN

Ulf Eriksson, professor

Ledamot/forskare

Karin Gabrielson Morton, sakkunnig

Lise-Lott Alsenius, kommunikationsansvarig

Ledamot/lekman

Towe Wandegren, präst


Ledamot/lekman

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.