Datasammanställning av Utvärderingar i efterhand
och Överklaganden

Syftet med denna studie var att jämföra och utvärdera resultat från utvärderingar i efterhand och utfallen av överklaganden. Målet var att öka insikten i CDFN:s verksamhet samt utveckla och bedöma försök med avsevärd svårhetsgrad. Förhoppningen var att resultatet skulle kunna användas för att värdera hur den prospektiva bedömningen av svårhetsgrad utförs hos de regionala djurförsöksetiska nämnderna.