CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 042-2018

Skälen för beslutet

Försöksledaren återkallar sitt överklagande. Ärendet ska därför avskrivas från vidare handläggning. Beslutet får enligt 37 a § djurskyddslagen (1988:534) inte överklagas.

 

Signerat: Mattias Almqvist, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.