CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 100-2015

Yrkanden m.m.

Stockholms norra regionala djurförsöksetiska nämnd godkände försöksledarens ansökan vid sitt möte den 16 juni 2015 med följande villkor:

  1. högst en stansning per djur med en diameter om maximalt 0,6 cm tillåts,
  2. det totala antalet djur får uppgå till 2 200 (1500 + 700),
  3. högst en svansklippning får ske per djur, och
  4. venpunktion ska användas i första hand

Försöksledaren överklagade beslutet och begärde att ansökan ska godkännas utan villkoret att endast en stansning per mus tillåts. Den 20 augusti 2015 omprövade den regionala nämnden sitt beslut och fann inte skäl att ändra sitt tidigare beslut. Den regionala nämnden överlämnade ärendet till Centrala djurförsöksetiska nämnden den 11 september 2015. Det har nu kommit fram att försöksledaren inte haft för avsikt att överklaga den regionala nämndens omprövningsbeslut. Ärendet ska skrivas av från vidare handläggning.

Beslutet får inte överklagas.

 

Signerat: Anna Lantz, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.