CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 014-2018

Undersökning av behandlingseffekt av virala vektorer i modeller för ledgångsreumatism och psoriasis artrit i mus

Diarienummer: 014-2018

Generell information

Syftet med denna studie var att utvärdera effekten av nya och befintliga läkemedel som baseras på virala vektorer. Detta gör man i musmodeller för ledgångsreumatism, collageninducerad artrit, CIA, och i collagen-antikropps inducerad artrit, CAIA och ytterligare en modell vilken är mannan inducerad psoriasisartrit ”MIP”.

Antal sökta djur och antal använda djur

Man sökte för 3500 djur men använde endast 220 st.

Bedömning av svårhetsgrad

Regionala nämnden klassade den etiska ansökan som avsevärd. FL bedömde 218 djur som avsevärd svårhet och 2 ringa. FL motiverar sin bedömning med att ett flertal injektioner gjorts och hur sjukdomen utvecklade sig.

Måluppfyllelse

Man anser sig uppnått målet med studien. Man har testat ett flertal läkemedelskandidater där man har dragit slutsatsen att de kan leda fram till nya läkemedel i framtiden.

Då detta är uppdragsforskning publicerar inte FL resultaten.

3R

Inget nytt har framkommit rörande 3R.

Övriga kommentarer

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.