CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 082-2022

Effekt av load (artificiell ökad kroppsvikt) på metabolism och beteende

Diarienummer: 082-2022

Generell information

Syftet med försöket var att identifiera vilka biologiska mekanismer som bidrar till viktminskning och minskat födointag som orsakas av konstgjort tillagd vikt, så kallad load. Man ville ha svar på dessa frågor:

  • På vilka sätt påverkas olika beteenden som rör födointag av load?
  • Hur påverkar load metabola och vaskulära funktioner?
  • Vilka delar av hjärnan kan vara involverade vid effekter av load?

Detta skulle i framtiden kunna leda till upptäckter av nya läkemedel mot övervikt och fetma.

Djuren fick genomgå större kirurgiska ingrepp i bukhålan. Narkos har använts under ingreppet och smärtlindring efteråt. Djuren har dock sluppit svåra kombinationer av åtgärder eller måttliga åtgärder vid flera upprepade tillfällen. Därför ansåg försöksledaren att den ej behövde kategoriseras som avsevärd svårighetsgrad.

Inget djur nådde avbrytningspunkten.

Försöket byggde på en tidigare godkänd ansökan med diarienummer [här uteslutet].

Antal sökta djur och antal använda djur

Ansökan gällde 2 700 möss och 1 200 råttor. 1 276 möss och 983 råttor, en del vildtyp men ett antal genetiska varianter användes.

Bedömning av svårhetsgrad

Både regionala nämnden och den sökande bedömde i förväg att försöket var av avsevärd svårhetsgrad. Eftersom djuren slapp genomgå svåra kombinationer av åtgärder eller måttliga åtgärder vid flera upprepade tillfällen görs bedömningen i efterhand att försöket var av måttlig svårhetsgrad. Djuren har mått bra efter återhämtning från operation, vilket visats av bland annat rörelsestudier och mätningar av stresshormon i blodet.

Måluppfyllelse

Målen uppfylldes delvis. Följande upptäckter gjordes:

  • Kroppen känner av ökar artificiell kroppsvikt och minskar kroppsvikten för att kompensera för den artificiella ökningen.
  • Det är troligt att kroppen känner av sin vikt via rörbenen.
  • Artificiell kroppsviktsökning skyddar mot övervikt orsakad av högt kaloriintag.
  • Kroppen känner av sin kroppsvikt via rörbenen och reglerar längdtillväxt genom denna mekanism.

Dock har man inte helt förstått hur load kan påverka kroppsvikten.

Studien har lett till två publikationer.

3R

Kapslarna innehöll blykulor i början, sedan volframsand.

Försöksledaren har testat olika varianter på viktväst i form av harnesk, ”ryggsäck” och kroppsstrumpa. Dessvärre fungerade dessa alternativa metoder dåligt eftersom djuren tappade vikt av stress eller att de bet sönder utrustningen.

Övriga kommentarer

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.