CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 084-2022

Antikroppars reglering av autoimmuna sjukdomar och benförlust

Diarienummer: 084-2022

Generell information

Autoimmuna sjukdomar är och blir allt vanligare och behandlingen av dessa sjukdomar är kostsam för samhället. Genom att förstå mer om hur regleringen sker från de första stadierna till den aktiva sjukdomen kan man förhoppningsvis hitta sätt att hindra sjukdomen från att bryta ut.

Försöksledaren avser att undersöka autoantikroppars betydelse för initiering av autoimmuna sjukdomar. Varför autoimmuna sjukdomar debuterar är oklart men att hormoner har betydelse för utveckling av ledgångsreumatism är känt.

En del autoimmuna sjukdomar är vanligare hos kvinnor än hos män och bland annat ledgångsreumatism ökar i samband med klimakteriet då det sker en minskning av naturligt östrogen.

Vid ledgångsreumatism kan autoantikroppar detekteras flera år innan sjukdomssymtom debuterar. Man har fått bra resultat med hormonbehandling hos personer med etablerad sjukdom men nu inriktar man sig på de tidigare faserna för att se om man kan förhindra att sjukdomen utvecklas.

Benomsättningen påverkas vid ledgångsreumatism och andra autoimmuna sjukdomar. Avsikten är att studera om osteogenesen påverkas av antikroppar.

Ansökan inkluderade fem olika försöksmodeller på möss varav fyra innebar immuniseringar.

Försöksledaren beviljades inte att genomföra flera modeller rörande autoimmunitet utan skrev en ny ansökan där detta kunde studeras. Studierna bedrevs parallellt.

Den regionala nämnden har inte angivit några särskilda saker som skulle utvärderas i efterhand bara att en utvärdering skulle ske.

Antal sökta djur och antal använda djur

Ansökan gäller 4000 möss varav 377 användes. Av dessa klassificerades 168 som ringa (muMT musstam) och 209 som måttlig svårhetsgrad (muMT och WT mus stammar).

Vid två tillfällen har avbrytningspunkten uppnåtts. Ena gången relaterat till tandproblem andra gången efter booster injektion, fyra veckor efter primärimmuniseringen.

Bedömning av svårhetsgrad

Ansökan klassades av både försöksledaren och den regionala nämnden som avsevärd svårhet p.g.a. att djuren skulle utveckla artrit.

Inga djur klassificerades retrospektivt som avsevärd, då dessa immuniseringsförsök inte medgavs.

Måluppfyllelse

Delvis uppfyllda.

Två vetenskapliga publikationer redovisas.

3R

Man använder cellodlingar parallellt med in vivo studier men inga 3R framsteg redovisas.

Övriga kommentarer

Den regionala nämnden medgav inte att försöksledaren fick genomföra flera immuniseringsmodeller utan försöksledaren fick skriva en separat etisk ansökan för dessa och körde försöken parallellt.

Vilka experiment som de facto har genomförts framgår inte av redogörelsen.

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.