CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 086-2018

Mekanismer som medverkar till behandlingseffekten av buksköljning via titthål vid varig bukhinneinflammation

Diarienummer: 086-2018

Generell information

Buksköljning via titthål, laparoskopisk lavage, är en etablerad metod för att behandla varig bukhinneinflammation. Försökets syfte var att undersöka vid vilket tidsintervall buksköljningen ska ske för att ge bästa möjliga effekt, samt kartlägga mekanismer involverade i den samlade effekten av behandling med laparoskopisk lavage vid perforerad, purulent divertikulit i avsikt att ytterligare kunna förbättra denna typ av behandling.

Antal sökta djur och antal använda djur

720 djur, enbart råttor, ingick i ansökan, 101 användes. Orsaken till att så få djur användes var att en doktorand slutade i förtid och att pandemin bidrog till att en av forskarna behövdes i vården.

Bedömning av svårhetsgrad

Djuren som utsattes för varig bukhinneinflammation bedömdes som avsevärd svårhetsgrad. Djuren i kontrollgruppen som måttlig svårhetsgrad.

Måluppfyllelse

Försöksledaren (FL) anger att målet med försöket delvis har uppnåtts.
Man har dock identifierat och sett att ett antal proteiner i bukvätskan respektive perifert blod har förändrats vid peritonit och där har man sett effekt av behandling med laparoskopisk lavage.
Resultaten föreligger i manuskriptform och kommer att publiceras.

3R

Inga specifika förändringar rörande 3R har framkommit under försöket.
Man anser sig delvis ha förbättrat en sak i försöksupplägget, genom att ha ett tydligt schema för smärtlindring i stället för att ge smärtlindring "vid behov".

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard (PREPARE, ARRIVE, annan eller nej).

PREPARE planering

ARRIVE publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.