Centrala djurförsöksetiska nämnden står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur cdfn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från cdfn.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via kontaktformuläret längst ner på sidan.

Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss via brev till:
Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82  Jönköping

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt


Bristande förenlighet med lagkraven

  • Problem vid användning av skärmläsare och andra hjälpmedel. Rubriker är inte korrekt uppmärkta och har felaktig hierarkisk ordning. WCAG 1.3.1 (A)
  • Formulär är inte korrekt uppmärkta och ger därför inte användaren ifyllnadsstöd. WCAG 1.3.5 (AA)


Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2022.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av webbsidan cdfn.se Länk till annan webbplats..

Senaste bedömningen gjordes den 1 september 2020.

Granskningen genomfördes med hjälp av webbtest på webbriktlinjer.se

Webbplatsen publicerades den 15 november 2017.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2022-05-04.

Kontaktformulär

Länk till den sida som problemet uppkommer på

Beskriv det hinder du har stött på